Skip to main content
  • Hoe we regels naleven.

Hoe we regels naleven.

Flen Health zoekt samen met partners en consultants naar de beste oplossingen om producten te ontwikkelen, produceren en verdelen die een zo klein mogelijke impact op het milieu hebben en voldoen aan de strengste ethische normen.

Kwaliteitsbeleid

Flen Health verbindt zich ertoe te voldoen aan EN ISO 13485:2016 en de relevante GMP-richtlijnen. Flen Health verbindt zich ook tot de naleving van de geldende regelgeving en het handhaven van de doeltreffendheid van het systeem voor kwaliteitsbeheer. Het toepassingsgebied van het systeem voor kwaliteitsbeheer van Flen Health onder EN ISO 13485:2016 omvat het ontwerp, de ontwikkeling, de (uitbestede) productie en de verdeling van medische hulpmiddelen voor lokaal gebruik. Flen Health ontwikkelt, verhandelt en verkoopt medische hulpmiddelen. Daarnaast ontwikkelt Flen Health farmaceutische producten. Het management en het personeel van Flen Health zetten zich in om producten van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan de behoeften van de klant en aan de wetgeving. Dit gebeurt via het onderhoud en de verbetering van producten, diensten en het systeem voor kwaliteitsbeheer.


Voorzieningen in het hoofdkantoor

Ons hoofdkantoor en onze laboratoria in Luxemburg huizen in een modern en energiezuinig gebouw: het House of BioHealth. Daar spelen natuurlijke hulpbronnen en hernieuwbare energie zoals regenwater en zonlicht een sleutelrol. Om de kantoren te koelen, de laboratoria te verwarmen en in het sanitair over warm water te beschikken, zetten we bovendien de lucht in als hulpmiddel.


Afvalbeheer

Flen Health neemt deel aan afvalbeheersystemen zoals Grüner Punkt en Fost Plus. Als fabrikant brengen we producten op de markt, waardoor de eindverbruikers daarvan met afval achterblijven. De nationale afvalbeheersystemen zoals hierboven bevorderen, coördineren en financieren de selectieve inzameling, de sortering en de recycling van huishoudelijk verpakkingsafval. Flen Health heeft het milieucharter van BACHI ondertekend. Via die weg engageren we ons om onze activiteiten en producten duurzamer te maken, onze koolstofvoetafdruk te verkleinen en onze totale impact op het milieu in te perken. Door duurzame initiatieven te ondersteunen, bouwen we met zijn allen mee aan een groenere toekomst.


Flenners - onze mensen

We doen geen toegevingen als het gaat om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, de Flenners. Werkgroepen bij Flen Health bespreken en controleren op regelmatige basis het welzijn op het werk. Bovendien volgen speciaal opgeleide Flenners op de voet of de toestand in onze kantoren veilig en gezond is. Als internationaal familiebedrijf zet Flen Health actief in op diversiteit en een inclusieve werkomgeving. Ons team telt meer dan 20 nationaliteiten en we engageren ons resoluut voor gelijke kansen. Zo bestaat het personeel bij Flen Health voor ongeveer 55 % uit vrouwen en voor 45 % uit mannen. Ons bedrijf vindt mensenrechten uiterst belangrijk en zorgt ervoor dat onze activiteiten die niet direct of indirect schenden, in welk land dan ook. Flen Health investeert sterk in jonge en ambitieuze talenten. Dat doen we onder meer door stageplaatsen ter beschikking te stellen, bachelor- en masterproeven te begeleiden en studentenprojecten te ondersteunen. Bovendien werken we nauw samen met universiteiten en bieden we de academische wereld nuttige inzichten in onze sector.