Skip to main content
  • Maatschappelijk
    verantwoord
    ondernemen.

Onze verantwoordelijkheid.

Mensen over de hele wereld helpen om het leven te leiden waar ze van houden, draait om meer dan hen innovatieve oplossingen voor huid- en wondzorg aanreiken. Daar zijn we rotsvast van overtuigd. Als internationaal bedrijf en als individuen (we zijn met meer dan honderd) is het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om zowel sociale als milieu-initiatieven te steunen en ons daarvoor in te zetten. Daarom bundelen we de krachten met organisaties om over de hele wereld veranderingen in onze samenleving teweeg te brengen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons beleid op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) steunt op twee pijlers: proactief handelen en de regels naleven. Proactief handelen betekent dat we initiatieven nemen om de mensenrechten te bevorderen, gemeenschappen te helpen en het milieu te beschermen. Met de regels naleven bedoelen we dat we als bedrijf beloven om de wet te volgen en om de waarden in acht te nemen van de gemeenschappen waar we actief zijn. Graag lichten we een aantal van onze initiatieven in de volgende domeinen toe: