Subsidies

Flen Health ontving verschillende niet-verwaterende, externe onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies.

Een voorbeeld is de EU-lening verstrekt door ING Luxemburg en ondersteund door het Europees Investeringsfonds (EIF) in het kader van het investeringsplan voor Europa. Dit EU-initiatief wil nieuwe investeringsprojecten stimuleren door kleine en middelgrote bedrijven gemakkelijker toegang te bieden tot financiering. We gebruiken deze lening om onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te breiden.

Een tweede voorbeeld is een R&D-subsidie voor de bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie van het ministerie van Economische Zaken van het Groothertogdom Luxemburg. De subsidie wordt gebruikt om nieuwe inzichten te verwerven, en om mee te werken aan preklinisch onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de behandeling van bepaalde huidaandoeningen. Het uiteindelijke doel is om zo beter in te spelen op de behoeften van patiënten.


De regering van het Groothertogdom Luxemburg

Flen Health wordt door de regering van het Groothertogdom Luxemburg erkend als onderzoeksorganisatie in de particuliere sector.