Skip to main content

Clusters.

Innovatieve gezondheidstechnologieën

Clusters brengen nationale en internationale spelers samen die betrokken zijn bij innovatieve gezondheidstechnologieën. Clusters moeten de ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijven bevorderen via innovatie en zo bijdragen aan de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid. Clusters streven er ook naar gebruik te maken van de geavanceerde digitale expertise van het land om de ontwikkeling en commercialisering van gezondheidstechnologieën te stimuleren.

Samenwerking met de cluster Flanders.bio

Eén voorbeeld daarvan is de samenwerking met de cluster Flanders.bio: Die heeft een aanzienlijke meerwaarde gecreëerd door expertise te bundelen en een duidelijke strategie uit te werken om innovatie mogelijk te maken via een portfolio van activiteiten en programma's.


Samenwerking met de Luxemburgse HealthTech Cluster

De Luxemburgse HealthTech Cluster, beheerd door Luxinnovation, ondersteunt dan weer de ontwikkeling van duurzame en betrouwbare diensten en producten gericht op de Europese gezondheidszorgmarkt in domeinen zoals digitale gezondheid, medische apparatuur, software en neurologie.