Aanvullende informatie over het privacy- en cookiebeleid


Verplichte informatie in de verschillende formulieren op de websites van Flen Health

Wanneer u een formulier invult zijn bepaalde velden verplicht. Zonder deze informatie functioneert het professionele netwerk namelijk niet.

 

Categorie     

 • Titel, voornaam en achternaam
 • Functietitel en bedrijfsnaam
 • Plaats: stad en land
 • E-mailadres
 • ...

 

Toegang

De volgende verplichte informatie is alleen toegankelijk voor de betrokken afdelingen.

Wij verwijderen deze gegevens automatisch wanneer de dienst verleend is.

 

Met 'dienst' bedoelen wij:

 • Een wedstrijd of aanvraag van monsters: wij bewaren de gegevens tot de prijs/monsters wordt/worden geleverd;
 • Een informatieaanvraag: wij bewaren de gegevens tot wij aan uw aanvraag hebben voldaan;
 • Een inschrijving voor een evenement: wij bewaren de gegevens tot het evenement is afgelopen;
 • Een sollicitatie: als uw sollicitatie wordt afgewezen, verwijderen wij de gegevens onmiddellijk. In andere gevallen bewaren wij de gegevens tot het einde van het sollicitatieproces voordat wij deze verwijderen. De betrokken afdeling zal u tijdens het proces inlichten over de status van uw sollicitatie.

 

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.


E-mailadres(sen)

Wij kunnen de e-mailadressen die u hebt opgegeven, gebruiken om u enkele nieuwsbrieven en/of e-mails te sturen. Daarnaast kunnen wij u reclame sturen voor onze eigen producten en diensten, of enquêtes ten behoeve van ons eigen marktonderzoek, tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld. De nieuwsbrieven zijn een eenvoudige en effectieve manier om meer over Flen Health te weten te komen, om bijvoorbeeld interessante contacten te leggen die u worden aangeraden of bepaalde persoonlijke statistieken te ontvangen.

 

Privacy

U kunt zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven door te klikken op de link onderaan de e-mail nieuwsbrieven.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren de e-mailadressen alleen om aan uw verzoek te beantwoorden.

 

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f) (nieuwsbrieven) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.


Gegevens voor evenementen

Professionals kunnen zich inschrijven voor evenementen en soortgelijke diensten die wij op de websites van Flen Health aanbieden. U kunt ook andere gebruikers en/of derden uitnodigen voor bepaalde evenementen.

 

Toegang

De organisator van een evenement kan bepalen welke gegevens andere deelnemers en/of derden te zien krijgen. Dit kan informatie zijn om aan te geven of het evenement  toegankelijk is voor enkel de deelnemers of ook voor een breder publiek (en dus voor derden). Of dat het aantal deelnemers eventueel beperkt is en of de gastenlijst openbaar of beperkt toegankelijk is, zoals een bordje met uw naam en bedrijf op een specifieke zitplaats, bijvoorbeeld.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren deze gegevens totdat het evenement is verwijderd.

 

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.


Informatie bij het geven van gebruikersfeedback

Indien u ons uit eigen beweging feedback geeft of als u deelneemt aan een van onze enquêtes, zullen wij uw gegevens verwerkenom de enquête uit te voeren, of om uw feedback te evalueren en, wanneer van toepassing, te implementeren.

In sommige gevallen kunnen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens te verwerken die u tijdens een enquête hebt verstrekt.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren deze gegevens totdat de enquête is afgerond, tenzij u toestemming hebt gegeven voor de verdere verwerking ervan.

 

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a) (afzonderlijke toestemming) en b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.


Hoe werkt tracking?

In de zogenaamde 'back-end' van onze webserver verzamelen wij de gegevens van ingelogde gebruikers en andere bezoekers. Dit doen wij in de eerste plaats om de beveiliging van de systemen van Flen Health te bewaken en waarborgen. In de 'front-end' op uw eindapparaat gebruiken wij, of derden, cookies, pixels, lokale opslag en soortgelijke trackingtechnologieën om gegevens over ingelogde gebruikers en andere bezoekers te verzamelen. Wij doen dit om onze dienst te kunnen verlenen en het gebruikersgedrag te analyseren, en om de impact van advertenties te meten en optimaliseren. Tracking omvat het verwerken van inloggegevens (zoals de datum en het tijdstip van het bezoek aan de websites, de verwijzende website, het IP-adres, cookie-ID, locatiegegevens, product- en versie informatie van de gebruikte browser of app, de identificatie(gegevens) van uw apparaat) en interactiegegevens (zoals de bekeken pagina's of uitgevoerde zoekopdrachten). Tracking wordt uitgevoerd zonder u te linken aan een gebruiker-ID – bijvoorbeeld, om het succes van advertentiecampagnes te meten. Om u als gebruiker te kunnen identificeren tijdens uw bezoek aan de websites van Flen Health, maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze cookies worden aan het einde van een sessie automatisch verwijderd. Deze cookies zijn nodig om van de websites en/of applicaties van Flen Health gebruik te maken. Daarnaast volgen wij aan de hand van zeer algemene geolokalisatie in welke plaatsen of steden u bent geweest. Hiervoor gebruiken wij uw verkorte en geanonimiseerde IP-adres, naast uw geocoördinaten als u hiervoor toestemming hebt gegeven op uw mobiele eindapparaat. Wij slaan uw exacte locatie niet op. Wij slaan alleen informatie op over welke steden u regelmatig bezoekt. Specifieke adressen of geocoördinaten worden niet opgeslagen.


Onze dienst verlenen

Wij gebruiken tracking en de gerelateerde analyse van het gebruikersgedrag voornamelijk om onze contractuele verplichtingen na te komen en de stappen voor het afsluiten van een overeenkomst uit te voeren. De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Indien wij tracking niet inzetten om onze contractuele verplichtingen na te komen of om precontractuele stappen uit te voeren, maar om de dienst die u bezoekt of gebruikt te verlenen, is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Wij streven er dan ook naar om u een vlotte en gebruiksvriendelijke service aan te bieden.

 

Door het gebruikersgedrag te volgen en analyseren, kunnen wij de doeltreffendheid van onze dienstverlening beoordelen en optimaliseren. Zo kunnen wij eventuele fouten en gebreken opsporen en verhelpen. Hiervoor maken wij ook gebruik van diverse diensten van derden, zoals Google. Wij proberen altijd onze producten en diensten aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers. Personalisatie is hierbij een belangrijk aspect. De impliciete feedback die wij via onze tracking in de formulieren van Flen Health verzamelen, is belangrijk om te begrijpen in welke content u geïnteresseerd bent. Deze laat ons toe om u andere gebruikers voor te stellen die een waardevol zakelijk contact of een potentiële medewerker kunnen zijn. Deze impliciete feedback is enorm belangrijk. De informatie die u ons verstrekt, is voor het grootste deel namelijk een afspiegeling van het verleden en het heden en zegt weinig over wat u in de toekomst zal interesseren. Na gebruik en/of analyse wissen of anonimiseren wij de persoonsgegevens die wij via tracking hebben verzameld om onze service te kunnen leveren.

 

U kunt zich afmelden voor tracking van Google Analytics

Wij maken gebruik van de webanalysetool Google Analytics, ontwikkeld door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken hierbij het zogenaamde '_anonymizeIp()' script. Dat zorgt ervoor dat uw IP-adres (na identificatie van de geolocatie) onmiddellijk door Google wordt geanonimiseerd. Wij hebben ook een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website voor de beheerder ervan op te stellen en om andere diensten in verband met de website en het onlinegebruik te verlenen. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of als zij de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die het bedrijf over u heeft opgeslagen.

 

U kunt de installatie van cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen, maar dan is het mogelijk dat u niet alle functies op websites van Flen Health kunt gebruiken. Voor sommige webbrowsers biedt Google ook zogenaamde 'deactiveringstools' aan. Hiermee kunt u aangeven om uw gebruikersgedrag niet meer te laten registreren en analyseren.

Klik voor meer informatie over en downloadmogelijkheden van deze tools hier.


De impact van advertenties meten en optimaliseren

Via tracking verkrijgen wij statistieken waarmee wij het succes van advertentiecampagnes kunnen meten en de weergave van onlineadvertenties kunnen optimaliseren. Als u de websites van Flen Health bezoekt, is het mogelijk dat er rechtstreeks verbinding wordt gemaakt met de servers van externe providers (zoals marketeers). In dat geval kan de betreffende externe aanbieder registreren dat u onze website(s) hebt bezocht. Bovendien kunnen wij bij dergelijke bezoeken aan de website(s) informatie versturen naar sommige van deze externe providers om het succes van onze advertenties te meten en deze te optimaliseren. Dat kan informatie zijn over de pagina's die u hebt bezocht, of dat u behoort tot een bepaalde doelgroep die wij hebben gedefinieerd. Door de servers van externe providers rechtstreeks op te roepen, kunnen deze externe aanbieders cookies en advertentie-ID's plaatsen voor retargetingdoeleinden. Retargetingtechnologieën stellen externe providers in staat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van uw surfgedrag op de websites van partners. Externe providers kunnen in zekere mate uw verschillende technische identificatiegegevens koppelen om u gepersonaliseerde advertenties op meerdere apparaten te tonen. Het is de verantwoordelijkheid van deze externe providers om te waarborgen dat hun ICT-systemen voldoen aan de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het is de provider die bepaalt hoelang die gegevens worden bewaard.

De wettelijke basis voor het inzetten van tracking om de impact van advertenties te meten en optimaliseren, is uw toestemming. Zie artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

Externe providers waarop wij een beroep doen

Hieronder vindt u meer informatie over de gebruikte trackingtechnologieën en de gegevensverwerking door de externe providers waarop wij een beroep doen.

Google

LinkedIn

Facebook

Twitter

 

Wissen van eerder opgeslagen cookies

Wij verwijderen geen cookies die op uw eindapparaat zijn opgeslagen als u uw toestemming intrekt. Indien u uw toestemming voor het plaatsen van cookies op een specifieke website van Flen Health via de trackinginstellingen intrekt, meldt u zich alleen af voor het meten en optimaliseren van de impact van advertenties op de betreffende website en/of applicatie.

Als u websites van derden bezoekt waarop deze trackinginstellingen niet van toepassing zijn, hebben deze derden nog altijd toegang tot de cookies die op uw eindapparaat zijn opgeslagen. Als u dit wilt voorkomen, verwijder dan de cookies van de externe provider van uw eindapparaat. Maar verwijder alstublieft niet de cookie in verband met de 'toestemming van de gebruiker' die wij hebben ingesteld. Anders kunnen wij niet bepalen of u instemt met het meten en optimaliseren van de impact van advertenties op de betreffende website of applicatie van Flen Health. Als u deze cookie verwijdert, verschijnt bij uw volgende bezoek aan onze websites en applicaties een pop-upvenster met de vraag of u instemt of afwijst dat wij de impact van advertenties meten en optimaliseren.

Het proces om cookies te verwijderen en in te stellen welke informatie uw apparaat opslaat, is afhankelijk van uw browser. Raadpleeg het helpgedeelte van uw browser voor meer informatie.


Tracking in de ingebedde content van derden

Op de websites van Flen Health vindt u ook content van externe providers. Deze content is geïntegreerd in de omgeving van Flen Health die u kent van andere websites. Wij hebben geen controle over het type tracking dat in deze externe content wordt toegepast.

 

Voor tracking afmelden in de omgeving van Flen Health

Als u tracking door externe providers in de omgeving van Flen Health wilt voorkomen, kunt u de integratie deactiveren. Zodra u dan externe content gebruikt, verlaat u de omgeving van Flen Health en wordt u automatisch doorgestuurd naar de pagina van de provider. Let op: dit resulteert niet noodzakelijkerwijs in minder tracking, maar betekent alleen dat de tracking niet plaatsvindt op de websites of applicaties van Flen Health.


Recht van bezwaar

Algemeen

U hebt het recht om te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG van de EU. Dit geldt ook voor eventuele profilering op grond van deze bepalingen. Gebruik het volgende postadres om verzet aan te tekenen: privacy@flenhealth.com

 

Direct marketing en nieuwsbrieven

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden. Dit omvat ook profilering, voor zover deze verband houdt met direct marketing. U kunt zich per e-mail te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven door op de link onderaan te klikken. In sommige applicaties zijn er verschillende manieren om u uit te schrijven voor een nieuwsbrief of voor meldingen.


Recht van inzage

U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens.

 

U hebt recht op inzage van de volgende informatie:

 • De redenen voor de gegevensverwerking;
 • De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken;
 • De (categorieën van) ontvangers die toegang hebben of zullen krijgen tot de persoonsgegevens, met name in het geval van ontvangers in derde landen en internationale organisaties;
 • Indien mogelijk, de geplande bewaartermijn van de persoonsgegevens, of indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen;
 • Informatie over uw recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of wissen en/of het recht om de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke te beperken of om verzet aan te tekenen tegen deze verwerking;
 • Informatie over uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Alle beschikbare informatie over de herkomst van de persoonsgegevens indien deze niet van de betreffende persoon zijn verkregen;
 • Informatie of wij geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, toepassen op grond van artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG van de EU en –in bepaalde gevallen – inzichtelijke informatie over de redenen, de omvang en het doel van deze verwerking en de gevolgen ervan voor de betrokkene.

 

Indien de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde buiten de EU of een internationale organisatie, hebt u als betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over de respectievelijke garanties voor deze doorgifte (op grond van artikel 46 van de AVG van de EU).


Recht om uw gegevens aan te passen

U hebt het recht om van ons te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens over u onmiddellijk verbeteren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om te eisen dat wij onvolledige persoonsgegevens vervolledigen – onder meer via een aanvullende toelichting.


Recht om uw gegevens te laten wissen

U hebt het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen in een van de volgende gevallen: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of worden op een andere manier verwerkt; u trekt uw toestemming voor de verwerking in op grond van artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG van de EU en er zijn nu geen geldige rechtsgronden meer voor de verwerking. U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG van de EU en er is geen dwingende reden of gerechtvaardigd belang voor de verwerking, of u tekent verzet aan tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG van de EU. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. De persoonsgegevens moeten worden gewist uit hoofde van een wettelijke verplichting op grond van het EU-recht of het recht van afzonderlijke lidstaten. De persoonsgegevens werden verzameld om diensten van de informatiemaatschappij rechtstreeks aan een kind aan te bieden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG van de EU. Zodra u erom verzoekt, zijn wij verplicht om de gegevens onmiddellijk te wissen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming hebt ingetrokken, blijft onaangetast.


Recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u de juistheid van uw gegevens betwist, totdat de verwerkingsverantwoordelijke de gelegenheid heeft gehad om de juistheid ervan na te gaan. Indien de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens wissen, maar in de plaats daarvan verzoekt om de verwerking te beperken, zullen wij aan dat verzoek voldoen. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens ook beperken als wij deze niet meer nodig hebben. Wij zullen uw persoonsgegevens echter wel bewaren als we een juridische claim moeten indienen of ons ertegen verdedigen. Wij zullen de verwerking ook beperken indien u hierop bezwaar hebt aangetekend op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG van de EU, zolang nog niet is vastgesteld of het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder weegt dan uw rechten. Wij zullen u op voorhand inlichten indien de beperking wordt ingetrokken.


Recht om uw gegevens te laten overzetten

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde en gangbare vorm die door een machine kan worden gelezen. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze, zonder dat wij hoeven te weten wie dat is. Voorwaarde is dat a) de verwerking berust op uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG van de EU of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG van de EU of op een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG van de EU en b) de verwerking gebeurt via geautomatiseerde processen. Mits dit technisch haalbaar is, kunt u van ons eisen dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.


Recht om uw toestemming in te trekken

Indien de verwerking gebeurt op grond van uw toestemming hebt u het recht om deze te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk.


Recht om een klacht in te dienen

De toezichthoudende autoriteit voor ons rechtsgebied is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer / Commission Nationale pour la Protection des Données.

 

1, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel. +352 2610 60 1

Fax +352 2610 60 29

E-mail: info@cnpd.lu

Website: www.cnpd.lu

 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk is op de AVG van de EU, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfsplaats, de plaats waar u werkt of de vermeende plaats van de inbreuk. Meer informatie hierover vindt u in artikel 77 van de AVG van de EU.