Privacy- en cookiebeleid van Flen Health

Flen Health SA waardeert de persoonlijke informatie die u ons bezorgt en we zouden deze niet willen gebruiken op een manier die u niet verwacht. Deze privacyverklaring verduidelijkt hoe wij uw privacy beschermen en hoe u kan controleren hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken. Als u de manier waarop wij uw gegevens gebruiken wil veranderen of als u een vraag heeft over hoe uw persoonlijke informatie gebruikt wordt, neem dan alstublieft contact op via onderstaande methodes:

E-mail: Privacy@flenhealth.com

Telefoon : +352 2634 06 27 1

Adres: 29, rue Henri Koch, L-4354 Esch sur Alzette / Luxembourg

 

Informatie die wij automatisch verzamelen als u van de websites & applicaties van Flen Health gebruik maakt

 

1. Algemene verklaring over de doeleinden van de gegevensverwerking

Bij Flen Health lichten wij u graag in over alle belangrijke aspecten van onze gegevensverwerking. Wij verwerken gegevens eerst en vooral om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen (verkoop van producten, aanvragen voor opleidingen, ...). Bovendien verwerken wij uw gegevens om ons gerechtvaardigde belang te beschermen. Daarbij houden wij rekening met uw belangen (bijvoorbeeld wanneer wij u promotionele nieuwsbrieven sturen). En natuurlijk zijn wij in enkele gevallen wettelijk verplicht om gegevens te verwerken (bijvoorbeeld om deze aan onderzoeksinstanties door te geven). In alle andere gevallen zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer wij trackingtechnologieën inzetten om de impact van advertenties te meten en ze te optimaliseren of wanneer u aan een prijsvraag deelneemt). Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, proberen wij onze producten en diensten altijd af te stemmen op hun behoeften. Naast impliciete feedback, gebruiken wij ook informatie die u aan ons verstrekt, d.w.z. informatie die wij automatisch verkrijgen door uw gebruik van onze websites (via zogenaamde 'tracking'), evenals informatie die wij mogelijk indirect ontvangen. Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, tonen wij u ook advertenties van derden. Daartoe stellen wij adverteerders bepaalde targetcriteria ter beschikking die overeenkomen met de waarden van Flen Health (zoals informatie over seminaries van partners over specifieke ziekten en/of verwondingen).

 

2. Informatie die u ons verstrekt

Deze omvat gegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen en informatie die u publiceert of verstuurt op de websites van Flen Health. Er zijn verplichte invoervelden (die als zodanig gemarkeerdzijn) en velden waarin u naar eigen keuze informatie kunt verstrekken.

 

Verplichte informatie in de verschillende formulieren op de websites van Flen Health

bv. functietitel, bedrijfsnaam

 

E-mailadres(sen)

bv. om u nieuwsbrieven of e-mails te sturen

 

Gegevens over evenementen

bv. voor evenementen en seminars die worden aangemaakt op de websites van Flen Health

 

Informatie bij het geven van feedback als gebruiker

bv. bij deelname aan enquêtes

 

3. Informatie die wij automatisch verzamelen via de websites en applicaties van Flen Health

Wij verzamelen automatisch gegevens over u via tracking wanneer u de websites van Flen Health bezoekt of ervan gebruikmaakt. Daarvoor zetten wij verschillende trackingtechnologieën in.

 

Hoe werkt tracking?

Gegevens over gebruikers en andere bezoekers worden verzameld op onze server, samen met cookies, pixels en soortgelijke trackingtechnologieën op de eindapparaten.

 

De doeleinden van tracking en afmeldopties

 • Beveiliging waarborgen

Een reden voor tracking is om het legitieme belang van de bescherming van gebruikers, de veiligheid van gebruikersgegevens, Flen Health-websites en de Flen Health-applicatie (CRM) te waarborgen en te behouden. Hiervoor bewaren wij de verzamelde gegevens tot 180 dagen in hun volledigheid. Slechts een beperkt aantal gemachtigde medewerkers heeft toegang tot deze gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 (1) f) en artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

 

Het belangrijkste doel van het volgen en analyseren het gebruikersgedrag is om onze diensten te kunnen verlenen. De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn artikel 6, (1) b) en artikel 6 (1) f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. U kunt zich indien gewenst afmelden voor tracking door bepaalde derden.

 

Wij maken ook gebruik van tracking om het succes van advertentiecampagnes te meten en de weergave van advertenties te optimaliseren. Hiervoor doen wij een beroep op providers zoals Google. De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming. Zie artikel 6 (1) a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

 

Tracking van inhoud en afmeldopties

Op sommige van onze applicaties of websites krijgt u inhoud van externe aanbieders. Wij hebben geen controle over het type tracking dat wordt gebruikt in deze externe content en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de externe aanbieder ervan. Niettemin kunt u zich afmelden voor dit type tracking, in ieder geval binnen de omgeving van Flen Health.

 

4. Informatie die wij over u verkrijgen uit andere bronnen

Wij verwerken ook gegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verkregen. Dit gebeurt wanneer een gebruiker ons informatie verstrekt of wanneer wij informatie uit andere bronnen verzamelen. In dergelijke gevallen verwerken wij de gegevens om onze contractuele verplichtingen tegenover de desbetreffende gebruiker na te komen en/of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen. Hierbij houden wij rekening met uw belangen.

 

Toegang

Geen enkele derde heeft toegang tot de geüploade gegevens.

 

Bewaartermijn en bezwaar

Flen Health zal de gegevens wissen zodra het doel waarvoor ze verzameld zijn is bereikt. Op elk moment van het proces kunnen gebruikers vragen om hun gegevens te verwijderen en/of te wijzigen.

 

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6(1) f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

 

Gegevens van evenementen

Dit zijn de onderstaande gegevens (die gebruikers ons verstrekken om deelnemers aan een evenement op verzoek van de organisator in te schrijven):

 • Aanhef, titel, voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 •  ...

 

Beoogd doel

Gebruikers die zich voor een evenement inschrijven kunnen ook andere personen als deelnemer registreren. Daarom kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt in opdracht en verantwoordelijkheid van deze gebruiker.

 

Bron van de gegevens

Gebruikers die over gegevens van andere personen beschikken, kunnen deze personen op de websites en/of applicaties van Flen Health inschrijven als deelnemer aan een evenement.

 

Toegang

De organisator heeft toegang tot de inschrijvingsgegevens van de deelnemer.

 

Bewaartermijn en bezwaar

Wij bewaren deze gegevens tot twee weken na het evenement. U hebt het recht om te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 (1)f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Gebruik ons contactformulier om uw bezwaar in te dienen.

 

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 (1) f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

 

5. Wie kan informatie over u ontvangen?

 

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden wanneer dit nodig is voor onze zakelijke doeleinden (met name om de diensten te verlenen waartoe wij ons tegenover u verbonden hebben, zoals uw profiel aan een andere gebruiker beschikbaar stellen), wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven (zoals bij het gebruik van een externe applicatie) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bij gerechtelijk bevel, of op verzoek van een andere overheidsinstantie.

Wanneer wij een beroep doen op externe dienstverleners om gegevens te verwerken (zoals bij het ontwikkelen van software) gebeurt dit doorgaans op basis van een orderverwerking. In dit geval zijn wij nog steeds de verwerkingsverantwoordelijke. Wij beoordelen deze dienstverleners vooraf op de maatregelen die zij hebben genomen om de bescherming en de beveiliging van de gegevens te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

 

 • Overheidsinstanties en rechtbanken
 • Technische dienstverleners
 • Hostingproviders
 • Aanbieders van advertentieservers
 • E-mail serviceproviders
 • E-mail marketingproviders
 • Aanbieders van automatiseringssoftware voor marketingdoeleinden
 • CRM-providers
 • Softwareontwikkelaars
 • Agentschappen
 • Postdienstverleners (kopiewinkels)
 • Aanbieders van marktonderzoek en enquêtetools
 • Aanbieders van remarketing en retargeting
 • Aanbieders van verkoopsdiensten
 • Aanbieders van advertentiecampagnes en de weergave van advertenties
 • Aanbieders van tools om het websitegebruik te analyseren
 • Partners waarmee we samenwerken
 • Partners die evenementen organiseren

 

Wat zijn uw rechten?

Wettelijk hebt u onder meer het recht om uw gegevens in te kijken, deze te laten aanpassen en wissen, om de verwerking te beperken en u ertegen te verzetten, naast het recht om uw gegevens te laten overzetten. Bovendien kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken en hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde verzet aan te tekenen tegen iedere verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 (1) f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

 

Recht van inzage

U mag vragen om de informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op een duidelijke en transparante manier in te zien.

 

Recht om uw gegevens aan te passen

U hebt het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens die onjuist zijn, verbeteren en alle onvolledige persoonsgegevens aanvullen.

 

Recht om uw gegevens te laten wissen

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen zodra u hierom verzoekt.

 

Recht om de verwerking te beperken

In bepaalde gevallen kunt u eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

 

Recht om uw gegevens te laten overzetten

Het door u opgevraagde gegevensrapport kan ook aan derden worden toegestuurd.

 

Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming om uw gegevens te laten verwerken te allen tijde intrekken.

 

Recht om een klacht in te dienen

U hebt de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.